Actueel

Werkzaamheden Omgevingswet in Leeuwarden van programma naar de lijn


Nu de datum van inwerkingtreding Omgevingswet nadert werken steeds meer overheden aan het afronden van het programma Omgevingswet en de overdracht naar het reguliere werk ‘in de lijn’.

Gemeente Leeuwarden is een van de voorlopers en draagt de activiteiten van het programma Omgevingswet per 1 januari 2022 al over aan de lijn. Actieve integrale aansturing van de opgaven rond de implementatie is niet meer noodzakelijk. De komende maanden hopen we vanuit De Friese Aanpak steeds vaker te kunnen melden dat deze taakverschuiving bij de Friese overheden plaatsvindt. Wat zijn de lessen van Leeuwarden hierbij?

Renske Keijzer werkt sinds 2019 als programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Leeuwarden. De organisatie had vooral de wens om te leren vanuit de praktijk. Renske: “Het bleek moeilijk om collega’s enthousiast en voldoende beschikbaar te maken voor iets dat er nog niet is. Dus was het de uitdaging die abstracte werkzaamheden concreet te maken. Door te werken aan een praktische opgave is dit alsnog goed georganiseerd en kregen we collega’s wél mee.” 

 

Van ver van je bed naar dichtbij

Die praktische aanpak is doorgevoerd in het hele programma. Zo is voor de cultuurverandering rond de Omgevingswet aangesloten bij de organisatieontwikkeling van de gemeente Leeuwarden. Centraal stond de weg naar een organisatie die Robuust, lenig en in verbinding staat. Daar paste de Omgevingswet prima bij. ”De Omgevingswet is niet bepaald een ‘sexy’ onderwerp waar collega’s enthousiast van worden. Maar door onderdeel te zijn van het grotere geheel kon de cultuurverandering juist breed opgepakt worden,” aldus Renske. “Zo konden we ook sectoren bereiken die minder met de komst van de Omgevingswet te maken hebben. “

 

Concreet Omgevingsplan

Leeuwarden heeft de ambitie om een Omgevingsplan voor Buitengebied Zuid op te stellen. Door daar concreet mee aan de slag te gaan, zijn veel onderdelen uit het programma belegd in de lijn. Deze werkzaamheden vielen eerder onder de verantwoordelijkheid van de programmamanager, maar maken nu deel uit van deze opgave. Denk bijvoorbeeld aan diverse besluiten die door de raad genomen moeten worden, omgang met Ruimtelijke Kwaliteit na invoering van de Omgevingswet, vraagstukken over leges, afstemming en afspraken met ketenpartners etc. Er is ook een nieuwe sector is opgezet: Duurzame Omgevingskwaliteit. Binnen deze sector werkt men met opgavemanagers, met als één van de opgaven het Omgevingsplan.

 

In een stroomversnelling

Renske: “Ook de intensieve samenwerking tussen mij als programmamanager met de VTH-manager hielp mee om de komst van de Omgevingswet breed op te pakken. VTH sloot regionaal aan bij de Programmamanagers Omgevingswet (PMO) in De Friese Aanpak. Ook de keten (provincie, Wetterskip, FUMO, etc.) is daarbij. Daardoor ontstond een breder platform voor het oppakken van implementatievraagstukken Omgevingswet. Dit heeft het programma voor Leeuwarden in een stroomversnelling gebracht, dat was heel mooi om te zien.”

Betty Bannink neemt als verantwoordelijk lijnmanager de werkzaamheden van Renske over. “Ik ben heel blij dat we als organisatie voldoende kennis en ervaring hebben opgebouwd om de werkzaamheden rond de Omgevingswet zelf aan te kunnen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat dit alles niet zo soepel had kunnen verlopen zonder programmamanager Renske Keijzer”, aldus Betty.

 Terug naar overzicht

15 december 2021

Deel dit: