Actueel

Bouwsteen over samenwerking ketenpartners bij vergunningverlening


Je las er in november misschien al iets over in deze nieuwsbrief: de Bouwsteen Ketensamenwerking Vergunningverlening. Onder de Omgevingswet gaan we binnen acht weken vergunningen verlenen. Hoe gaan we dit als bevoegde gezagen in de praktijk samen waarmaken?

De gezamenlijk opgestelde bouwsteen is klaar om in de praktijk te gebruiken.  Voorafgaand kunnen de vergunningverleners en overige ketenmedewerkers in een praktijkcasus oefenen met de inhoud van de bouwsteen.

Voorbereiden op nieuwe procedures vergunningen

De kortere doorlooptijd voor het verlenen van een omgevingsvergunning vereist goede samenwerking binnen de keten. Zeker als er meerdere bevoegde gezagen betrokken zijn. Daarom is het belangrijk dat de betrokken organisaties praktische en haalbare werkafspraken maken over de procedures en de uitwisseling van informatie.

Uitwisseling informatie

Een regionale werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten en ketenpartners bracht onder regie van Wetterskip Fryslân de onderlinge samenwerking bij het vergunningverleningsproces in kaart. De momenten van uitwisseling van informatie en de bijbehorende afspraken zijn verzameld en vastgelegd.

Het resultaat daarvan ligt er nu: een bouwsteen die de Friese overheden en ketenpartners helpt om hun gezamenlijke werkprocessen en afspraken verder vorm te geven. Hiermee kunnen de vergunningverleners in Fryslân zich verder voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

De bouwsteen is in december 2021 opgeleverd. Binnenkort volgt de overdracht aan collega’s bij de Friese gemeenten en ketenpartners. Daarnaast start nu de verwerking van de bouwsteen in de regionale oefensessies met het DSO. Daarmee kunnen alle betrokkenen binnenkort oefenen en ervaring opdoen met de nieuwe bouwsteen. Zorg dus dat je daar bij bent als vergunningverlener. Je programmamanager kan je er meer over vertellen.

 Terug naar overzicht

24 januari 2022

Deel dit: