Actueel

Provinciale Omgevingsvisie en De Friese Aanpak


Op 23 september 2020 stelde Provinciale Staten van Fryslân de provinciale Omgevingsvisie, De romte diele, vast. Dit vormde de afronding van een intensief traject waarin de Friese overheden en inwoners een belangrijke rol hebben gespeeld.

Daarvoor is De Friese Aanpak destijds opgericht. DFA was in deze eerste fase gericht op de ontwikkeling van bouwstenen voor de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies. Samen met de GGD en Veiligheidsregio zijn ook bouwstenen opgesteld voor gezondheid en veiligheid als onderdeel van het RO beleid. De ontwikkeling van die bouwstenen gebeurde vanuit de Omgevingslabs in open dialoog met de Friese samenleving over uiteenlopende thema’s.

En nu…

Inmiddels hebben veel Friese overheden hun Omgevingsvisie vastgesteld of zijn bijna zover. Maar met de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet is de opgave flink vergroot. Om deze mega klus als gezamenlijke Friese bevoegde gezagen tijdig te kunnen klaren heeft De Friese Aanpak in 2021 een doorstart gemaakt.

Vooruitblik

De Friese Aanpak is nu voor een belangrijk deel gericht op de Omgevingswet. logisch, want het is op dit moment ‘alle hens aan dek’. Maar De Friese Aanpak is er ook om gezamenlijk aan de slag te gaan met andere grote opgaven waar de Friese leefomgeving voor staat, gericht op leefbaarheid voor huidige én toekomstige generaties.  

 Terug naar overzicht

24 januari 2022

Deel dit: