Actueel

Risico’s van de Omgevingswet in beeld


De afgelopen jaren hebben ketenpartners nauw samengewerkt om de inwerkingtreding van de Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar er moet nog veel gebeuren, ondanks het uitstel van de invoering.

Vooral het ontwikkelen van het digitale stelsel Omgevingswet (DSO) is complexer dan verwacht. Ook het niveau van dienstverlening kan onder druk komen te staan. Om de risico’s goed in beeld te brengen en zoveel mogelijk te verminderen, starten de ketenpartners een gezamenlijke risicoanalyse.

In kaart brengen en maatregelen nemen

Het implementatieteam Omgevingswet van de provincie heeft in DFA vergaderingen aandacht gevraagd voor deze aandachtspunten. Volgens programmamanager Rinze Kooistra gaat het vooral om verwachtingsmanagement. Rinze: “Zoals je vaak ziet bij ingebruikname van nieuwe instrumenten, gaan er in de opstartfase dingen mis. Als we in kaart hebben welke risico’s er zijn, kunnen we daar in elk geval helder over communiceren en tijdig maatregelen nemen”.

Klein is soms groot

Het implementatieteam gaat met een aantal ketenpartners eerst analyseren welke risico’s er spelen en vervolgens kijken naar mogelijke oplossingen. Daarbij kan hulp gevraagd worden aan het rijk via regionaal implementatiecoach Omgevingswet Tom Veldhuis. Het uiteindelijke doel: de Fryske Mienskip per 1 juli dienstverlening van een zo hoog mogelijk niveau bieden. Rinze: “De eerste sessie voor de risicoanalyse is in februari. Mijn ervaring met dit soort analyses is dat je er vaak achter komt dat ogenschijnlijk kleine probleempjes kunnen leiden tot grote risico’s. Dat komt doordat die kleine probleempjes relatief vaak en snel optreden. Grote problemen blijken juist helemaal niet zo’n groot risico te zijn omdat de kans dat ze zich voordoen, juist heel klein is. We gebruiken hiervoor de formule Risico = Kans x Effect. Ook voor bestuurders helpt deze methodiek hen om inzicht te krijgen in wat er op ze afkomt. Ik denk dat de risicoanalyse ons echt gaat helpen: samen de schouder eronder!”

 Terug naar overzicht

24 januari 2022

Deel dit: