Actueel

Conclusie en vervolg De Friese Aanpak


De Friese Aanpak is in 2021 in de basis stevig neergezet, met als hoofddoel de implementatie Omgevingswet. In 2022 zetten we de gezamenlijke voorbereiding op de Omgevingswet voort.

De focus ligt op samen oefenen en voldoen aan de minimale eisen van de VNG. Het is van belang om, ondanks de hoge werkdruk, capaciteit vrij te blijven maken voor deze samenwerking. We weten nog niet of de Omgevingswet op 1 oktober of 1 januari 2023 in werking treedt. Sowieso blijft samenwerking en afstemming rond de Omgevingswet noodzakelijk, ook na de inwerkingtreding. Het doel blijft om zoveel mogelijk werk rond de Omgevingswet deze zomer vanuit de werkgroepen naar ‘de lijn’ over te dragen. Daarna kan De Friese Aanpak meer vraaggericht blijven ondersteunen.

Uit de tussentijdse evaluatie komt naar voren dat De Friese Aanpak goed werkt, maar nog (te) onbekend is. Dit hangt mede samen met de sterke focus op de uitvoering van de Omgevingswet; De Friese Aanpak raakt een belangrijke, maar relatief kleine doelgroep. Daarom zetten we in 2022 sterker in op communicatie en mogelijke nieuwe projecten. Hiervoor ontstaat tegen de zomer waarschijnlijk ruimte. Tegen die tijd volgt verkenning van de behoefte aan nieuwe samenwerkingsprojecten.

 Terug naar overzicht

17 februari 2022

Deel dit: