Actueel

Kan ik uw bestelling aannemen?


Leidt de Omgevingswet ook tot de wens om advies over de omgevingskwaliteit van plannen aan te passen? Zou het goed zijn om meer of anders te adviseren? Deze centrale vraag vanuit de VFG is afgelopen jaar onderzocht door een werkgroep vanuit de Friese gemeenten, ondersteund door Weusthuis en partners.

Gemeenten trekken samen op

De werkgroep heeft een gezamenlijk voorstel ontwikkeld. Hierin staat:  

  • Voorlopig wordt advisering over omgevingskwaliteit door Hûs en hiem gecontinueerd, ook onder de Omgevingswet. Zo kan het proces rond vergunningverlening zonder grote veranderingen doorlopen. De regelgeving (Gemeenschappelijke regeling, verordening) richten we daarop in.
  • Parallel daaraan start in 2022 het gezamenlijk maken van een ‘menukaart‘ met producten en diensten gericht op uitbreiding of advisering over omgevingskwaliteit. Gemeenten kunnen naar behoefte “gerechten” afnemen. Er komt ook een voorstel voor de organisatie van de menukaart.

Het merendeel van de Friese gemeenten heeft dit voorstel inmiddels naar het eigen college van B&W gestuurd.  Uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt de werkgroep nu de kans om de regelgeving en menukaart samen met alle deelnemende gemeenten vorm te geven.

 

Download hier de notitie met achtergrondinformatie:

 Terug naar overzicht

28 februari 2022

Deel dit: