Actueel

Wolkom! Stim fan Fryslân geeft ruimte aan de stem van inwoners


Op 9 maart is het online platform Stim fan Fryslân geopend door Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. Inwoners van Fryslân worden via het platform meer betrokken bij waar de overheid mee bezig is. Of het nu gaat om de toekomst van het Fries, de inrichting van het landschap of ideeën uit de mienskip. Stim fan Fryslân wil inwoner en overheid dichter bij elkaar brengen. Ook voor het uitwisselen van ideeën met inwoners over de Omgevingswet is dit een heel geschikt platform.

De overheid is er voor de burger. Toch voelt die dat niet altijd zo. Onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (2021) laat zien dat Friezen zich onvoldoende betrokken voelen bij het werk van provincie en gemeenten.

Dat kan en moet beter. In 2019 werd in de Friese Provinciale Staten een motie, om een digitaal raadplegingssysteem te introduceren, breed gesteund in de Staten. Het nu gelanceerde platform vloeit voort uit deze motie. Stim fan Fryslân is bedoeld om het contact tussen burger en overheid te verbeteren.

Commissaris van de Koning: “As provinsje fine wy it dan ek tige wichtich om yn oparbeidzjen mei ferskate gemeenten, Friezen mear te beheljen by ús belied en aktiviteiten. It belûken fan ús ynwenners by wat de provinsje docht giet foar ús dan ek fierder as in oprop yn ferkiezingstiid om te stimmen. By alles wat wy as provinsjale organisaasje foar de mienskip dogge, wolle wy besykje noch mear út de ynwenner fan Fryslân wei te redenearjen troch harren, as dat mooglik is, by ferskate ûnderwerpenek in digitale stim te jaan.“

Eerste vraag: De takomst fan de Fryske taal

Het nieuwe platform start met de uitnodiging aan inwoners van Fryslân om actief mee te denken over de vraag hoe zij het Fries in hun eigen omgeving toekomst kunnen en willen geven. Iedereen kan tot en met 9 april dit jaar hiervoor ideeën opperen. Inwoners kunnen daarna stemmen op de ingediende ideeën. De drie ideeën die op de meeste steun kunnen rekenen onder inwoners van Fryslân, worden uitgevoerd. Dit gebeurt met financiële steun van de provincie.

Omgevingswet

Inwoners kunnen het platform nu ook al gebruiken om te discussiëren over onderwerpen die in de provincie spelen, zoals energietransitie, leefbaarheid, wonen, bereikbaarheid, etc. Stim fan Fryslân is ook heel geschikt om ruimte te bieden voor een discussie of het delen van ideëen over de omgevingswet. Inwoners en organisaties kunnen zelf een discussie starten, maar de overheid kan dit ook doen. Wil je Stim fan Fryslân inzetten om inwoners te betrekken bij de (voorbereiding van) de Omgevingswet? Kijk voor meer informatie op https://stimfanfryslan.frl of neem contact op met stimfan@fryslan.frl

Proefperiode

De uitvraag over het Fries maakt deel uit van een proef rond het platform Stim fan Fryslân.

Deze proef duurt tot juni dit jaar. In die periode zal het platform ook worden ingezet om de inwoners te raadplegen over andere onderwerpen en thema’s. De ook aan de proef deelnemende gemeenten Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Heerenveen zijn bezig met het (verder) ontwikkelen van platforms voor de eigen inwoners.

Om mee te doen en voor meer informatie kunt u terecht op: https://stimfanfryslan.frl 

Zie ook het nieuwsbericht op Omrop Fryslân: Platfoarm moat Friezen by polityk belûke: “Belutsenens is mear as stimme” | Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

 Terug naar overzicht

21 maart 2022

Deel dit: