Actueel

Onderzoek financiële gevolgen Omgevingswet


De Friese Aanpak heeft, op verzoek van de Kring van secretarissen, de opdracht uitgezet voor een vergelijkingsonderzoek “Financiële gevolgen Omgevingswet” bij de Friese gemeenten.

 Wanneer zoveel mogelijk gemeenten aan dit onderzoek meewerken, krijgen we beter scherp wat de financiële effecten van de keuzes rond de Omgevingswet zijn. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld een goede begroting te kunnen maken voor de transitiefase t/m 2029, aan de dekkingsgraad van de leges te kunnen rekenen en ook om de ramingen door onderlinge vergelijking aan te kunnen scherpen.

Meewerken is essentieel

De enquête is 4 april verstuurd naar alle programmamanagers Omgevingswet en hun financiële adviseurs bij gemeenten. Heb je de mail niet ontvangen? Laat het ons dan weten via defrieseaanpak@fryslan.frl. Heb je de mail wel ontvangen? Werk dan vooral mee aan het onderzoek. De antwoorden van de gemeenten zijn essentieel, niet alleen de eigen cijfers op een rij te krijgen, maar ook om de cijfers van de gemeenten onderling te kunnen vergelijken. Afronding voor dit onderzoek en het delen van de resultaten staat gepland vóór de zomervakantie.

Op 26 april is de volgende bijeenkomst over de financiële effecten en leges.

 Terug naar overzicht

20 april 2022

Deel dit: