Actueel

Participatiebeleid Omgevingswet - Rijkswaterstaat


In de nieuwsbrief van april las je hoe het participatiebeleid Omgevingswet in Heerenveen is gemaakt. We vroegen andere organisaties om ook hun participatie voorbeelden met ons te delen. Rijkswaterstaat organiseert al tientallen jaren participatie in diverse vormen.

Hun Programma Veranderopgave Omgevingswet kreeg het verzoek om een hulpmiddel te maken om aan de ene kant tot een uniforme manier van afwegen te komen en aan de andere kant maatwerk te kunnen leveren in specifieke situaties.

Per situatie de optimale vorm van participatie

Onder de naam Participatie Parcours zijn bij RWS eerdere participatie ervaringen uit de praktijk samengebracht en gecombineerd met wat de Omgevingswet vraagt. Zo is een keuzehulp ontstaan. Deze keuzehulp is bij iedere opgave toe te passen door eenvoudig het participatieparcours te doorlopen. Hierdoor kom je met de keuzehulp voor iedere situatie tot de optimale vorm van participatie. Een belangrijk uitgangspunt is dat participatie een continu proces is, dat een plek heeft in alle fasen van een project. De keuzehulp is daarbij bedoeld als het spiekbriefje in de achterzak.

 

 Terug naar overzicht

20 april 2022

Deel dit: