Actueel

Eerste resultaten Stim fan Fryslân: De takomst fan de Fryske taal


In maart las je al dat het online participatieplatform Stim fan Fryslân gelanceerd was. Het eerste onderwerp op het als pilot gestarte platform waar inwoners van Fryslân over mee konden denken en stemmen, was ‘de toekomst van de Friese taal’. Er zijn ideeën ingediend om zelf in de eigen omgeving met het Fries aan de slag te gaan. Inmiddels hebben inwoners gestemd op de ingediende ideeën en zijn op 10 mei de drie ideeën met de meeste steun van de Friezen bekend gemaakt…...

Goede opkomst eerste digitale uitvraag

Het bekendmaken van de ideeën met de meeste stemmen gebeurde op Omrop Fryslân en op stimfanfryslan.frl. De drie ideeën met de meeste steun van de Friezen waren: kinderserie Buurman en Buurman in het Fries, bekende en bestaande pop-nummers vertalen naar en inzingen in het Fries en een bibliotheek van Friese verhalen.

Sinds 9 maart zijn er bij de eerste uitvraag 14.357 unieke bezoekers op het platform stimfanfryslan.frl geweest. Samen heeft meer dan 10% van die bezoekers ook een account aangemaakt. Van 9 maart tot 9 mei zijn 1.382 stemmen via stimfanfryslan.frl op 33 ideeën uitgebracht. In het begin waren er 49 ideeën ingediend, 33 daarvan waren haalbaar en zouden ook door de mensen zelf uitgevoerd kunnen worden. In vergelijking met participatieplatforms van andere provincies (zoals bijvoorbeeld Groningen) is dat voor een korte periode bij een eerste uitvraag een goede opkomst.

Hoe nu verder?

Het doel is om voor de zomer als onderdeel van deze pilot Provinciale Staten een tweede thema te laten kiezen en opnieuw een uitvraag bij de Friezen te doen. Met deze tweede uitvraag is het doel om te leren over de functionaliteit(en) peilingen en/of discussie.

Uitvoering ideeën

Inmiddels zijn de indieners van de hierboven genoemde ideeën alle drie aan de slag gegaan met het uitvoeren van de ideeën. Uiterlijk aan het eind van het jaar zal op Stimfanfryslan.frl   meer informatie over de concrete resultaten te vinden zijn. Mochten inwoners van Fryslân ondertussen graag betrokken willen worden bij het uitvoeren van deze ideeën, dan kan via de site en het betreffende idee contact opgenomen worden met de indieners.  Voor meer informatie over de ideeën zie ook: Hoe kinne jo it Frysk yn jo fermidden takomst jaan? (stimfanfryslan.frl)

 

 Terug naar overzicht

31 mei 2022

Deel dit: