Actueel

Samenwerking communicatie Omgevingswet en start externe communicatie


In de projectgroep van De Friese Aanpak is communicatie regelmatig onderwerp van gesprek. De meest voorkomende vraag is: wat doen de Fryske overheden samen aan communicatie rond de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Zoals je eerder misschien al las, werken de communicatiecollega’s in Fryslân samen om af te stemmen over de communicatie Omgevingswet. Dat sluit helemaal aan bij de wet, die immers ook vraagt om goede samenwerking van overheden. Zaken zoals de bediening van verschillende doelgroepen zijn bijvoorbeeld onderwerp van gesprek tussen de communicatiecollega’s. De focus in de communicatie ligt op dit moment bij ondernemers, zo is afgesproken. Reden daarvoor is dat de impact van de nieuwe wet voor hen groter is dan voor de gemiddelde inwoner.

Landelijke campagne lokaal vertalen

Op 10 mei kwamen de communicatieprofessionals uit Fryslân bij elkaar in Leeuwarden. Esther Pastoors van BZK (Aan de slag met de omgevingswet) gaf een presentatie over de landelijke campagne invoering Omgevingswet. Zij heeft lokale overheden nodig om die landelijke campagne en communicatiemiddelen uit de toolbox lokaal te vertalen en verspreiden. De Friese overheden kunnen opzetjes uit de toolbox gebruiken voor bijvoorbeeld banners, elke gemeente kan deze aanpassen met eigen afbeeldingen en tekst.

Oktober start externe communicatie

Als de besluitvorming rond invoering doorgaat zoals gepland, dan starten de Friese overheden vanaf oktober 2022 met de externe communicatie. Dat gebeurt heel praktisch, met herkenbare onderwerpen en lokaal maatwerk. Online communicatie staat hierbij centraal.

Werk delen en verdelen

De bijeenkomst op 10 mei gaf motivatie om nog meer samen te doen. Zoals Engelien Scherjon-Klaver (communicatieadviseur De Fryske Marren) zei: “Nu we met elkaar de energie hebben, moeten we ook doorpakken!” Voor 1 oktober werkt de communicatiegroep dan ook een aantal zaken uit, waar alle overheden baat bij hebben:

  • Coördinatie gezamenlijke communicatie voor de doelgroep ondernemers en de deeldoelgroepen daaronder.
  • Inhoudsdeskundigen intern motiveren om berichten te plaatsen op hun eigen social media voor nieuws over de Omgevingswet.
  • Inventariseren en delen van binnenkomende vragen van zowel inwoners als ondernemers door en met de Klant Contact Centra (gezamenlijke vraagbaak).
  • Delen kennis over o.a. leidraad voor communicatie met de gemeenteraad over de Omgevingswet en de Leidraad Participatie (zie artikel in deze nieuwsbrief).
  • Ontwikkelen algemene en toegankelijke webtekst over Omgevingswet voor de Friese overheden.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen in de Friese Omgevingswet-communicatie, dan lees je dat op deze website of in onze nieuwsbrief!

 

 Terug naar overzicht

31 mei 2022

Deel dit: