Actueel

Handig! De Handreiking Participatie


De Omgevingswet verplicht overheden om participatiebeleid op te stellen. Maar hoe pak je dat aan? En ziet zo’n visie eruit? Welke doelen en waarden liggen ten grondslag aan participatie? En hoe ga je hierover in gesprek? Wie moet je betrekken in het proces? En welke vragen moet je altijd stellen? En hoe zorg je voor een fijne samenwerking? Eén ding is duidelijk: goede participatie vraagt om een doordacht proces. De afgelopen maanden las je in de DFA nieuwsbrief en op deze website al iets over de aanpak van het participatiebeleid bij Gemeente Heerenveen en het Participatie Parcours van Wetterskip Fryslân. Ook de provincie Fryslân is bezig met haar participatiebeleid. De Handreiking Participatie is een tool die daarvoor is ontwikkeld. De handreiking is zowel voor medewerkers als voor initiatiefnemers bedoeld dus wie weet heeft jouw organisatie hier ook wat aan.

Meer begrip en steun

Participatie is geen doel op zich, maar helpt om tot betere en breder gedragen uitkomsten te komen bij het werken aan maatschappelijke opgaven. Voor het werken aan een mooi en sterk Fryslân hebben we elkaar als bewoners, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en overheden nodig.

Vraagstukken van nu zijn immers complexer dan ooit. Inbreng vanuit verschillende kanten zorgt voor betere plannen en oplossingen voor Fryslân. En als we aandacht hebben voor de verschillende belangen die spelen, ontstaat meer wederzijds begrip en steun voor besluiten. Of je nu als inwoner, ondernemer of ambtenaar werkt aan een plan of activiteit voor onze leefomgeving: als initiatiefnemer is het belangrijk vroegtijdig na te denken over wat nodig is voor een goed participatieproces. Deze handreiking is bedoeld om je hierbij te helpen.

Handreiking helpt

Het eerste deel van deze Handreiking Participatie gaat over de betekenis van participatiewaarden en het tweede deel helpt je om stapsgewijs een participatieaanpak te maken. Wat is onze rol als overheid rond participatie? Hoe werken we slim samen op dit onderwerp? Je vindt het bestand hieronder.

Heb je vragen over de Handreiking Participatie van provincie Fryslân? Dan kun je die stellen aan communicatieadviseur Anoesjka Duinstra.

 Terug naar overzicht

31 mei 2022

Deel dit: