Actueel

Eerste Kamer worstelt met invoeringsdatum Omgevingswet


De Eerste Kamer behandelde op 21 juni de datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar kon nog geen besluit nemen. Er waren nog veel vragen in de Eerste Kamer en Minister De Jonge kon de zorgen niet wegnemen. De Jonge stelt dat de Omgevingswet tijdig klaar zal zijn. Maar een meerderheid van de Kamer vindt dat onvoldoende zeker. Er is een motie richting Eerste Kamer in voorbereiding om 28 juni in te stemmen met 1 januari 2023 als datum voor de inwerkingtreding, mits…

 

Omgevingswet doe je er niet even ‘bij’

Het belangrijkste zorgpunt van de Eerste Kamer is de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is essentieel om goed met de nieuwe wet te kunnen werken. Ook het onafhankelijk Adviescollege ICT-toetsing benadrukt dat er nog veel problemen zijn, onder andere met het publiceren van omgevingsplannen. De Jonge houdt vol dat ook de landelijke voorziening DSO op tijd gereed zal zijn. Gemeenten die niet tijdig over goed werkende software beschikken kunnen volgens de minister langer met hun huidige systemen kunnen blijven werken. Ook in Fryslân werkt men volop aan het DSO. Programmamanager Jeroen Stegeman van De Friese Aanpak: “Ook in Fryslân is bij een aantal overheden nog onzeker wanneer de software zal zijn. Maar of er nou opnieuw uitstel van de wet komt of niet, deze zomer starten we met intensieve keten testen en interbestuurlijke oefensessies. Waar nodig zoeken we tijdelijke oplossingen. We moeten vaart houden, want we kunnen de Omgevingswet er niet oneindig ‘bij blijven doen’”. Je leest meer over die testen en de DSO-bijeenkomsten in Fryslân in deze nieuwsbrief.

 

Zekerheid gewenst: 1 januari 2023, mits…

De koepel van gemeenten, provincies en waterschappen wil vasthouden aan inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2023. Ze pleiten ervoor de besluitvorming hierover vóór de zomervakantie af te ronden. Meer zekerheid is voor alle partijen zeer welkom. De Eerste Kamer wil echter wachten op een nieuw advies van het Adviescollege ICT, waarin de resultaten van de ketentesten worden meegenomen. Dat betekent dat pas in oktober definitief over de datum kan worden besloten. Dat is voor de uitvoeringspraktijk te kort op 1 januari – uitstel ligt dan voor de hand. Om dat te voorkomen is een motie in voorbereiding richting Eerste Kamer om 28 juni in te stemmen met 1 januari 2023 als datum in werking treden, mits in oktober positieve testresultaten laten zien dat het DSO er klaar voor is. Jeroen:  “Deze ‘ja, mits’ benadering lijkt mooi, maar houdt de onzekerheid in stand. Het zou voor ons op de werkvloer beter zijn als er echte duidelijkheid komt, of dat nou 1 januari wordt of later”.

Luister hier naar een interview met Jeroen Stegeman over de Omgevingswet op Radio Fryslân. Het interview start op minuut 18.55.

 

 Terug naar overzicht

27 juni 2022

Deel dit: