Actueel

Implementatie DSO: één digitaal loket fysieke leefomgeving


Je las al hoe belangrijk de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het DSO is één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving. In dit digitale Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het DSO vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Het DSO wordt ontwikkeld door het programma Aan de slag met Omgevingswet en lokale systemen bij overheden. Ook in Fryslân staat de implementatie hoog op de agenda.

 

Implementatie DSO in Fryslân

Op 2 juni was een bijeenkomst over het implementatieplan Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit organiseerde De Friese Aanpak samen met de DSO regiegroep, Anneke Dierkx (Aan de slag met de Omgevingswet) en Tom Veldhuis (Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet).

 

Implementatieplan

Tijdens deze interactieve bijeenkomst was er volop ruimte om aandachtspunten en ondersteuningsbehoeften met elkaar te delen. De signalen die in deze bijeenkomst naar voren kwamen zijn verwerkt in het implementatieplan DSO. De kern van het plan is ervoor te zorgen dat alle Friese partners soepel en tijdig live kunnen gaan wanneer de Omgevingswet in werking treedt.  

 

Vervolgacties

Op basis van het implementatieplan zijn verschillende afspraken gemaakt en acties uitgezet om samen weer stappen te zetten in de voorbereiding voor de Omgevingswet.

  • Op 7 juli is de vervolgbijeenkomst gepland. Op deze dag worden er twee praktische sessies georganiseerd. We gaan dan aan de slag met de vraag: wat moet ik kunnen met het DSO aan de hand van de lijst met capabilities en functionaliteiten? In de tweede sessie pakken we het testplan VTH erbij zodat helder is wat in de VTH applicatie allemaal werkt en wat nog niet. Met als het lukt ook de actie en actiehouder (landelijk, leverancier, zelf inregelen) erbij. 
  • Zo kunnen we na de zomer met realistische casuïstiek interbestuurlijk de VTH keten testen. Meedoen? Houd 1 september vrij in je agenda. 
  • Na de zomer (vanaf begin september) volgen ook andere bijeenkomsten over het omgevingsplan. Informatie volgt op korte termijn.

 

 Terug naar overzicht

27 juni 2022

Deel dit: