Actueel

Mogelijkheden om de personele krapte aan te pakken


Op verzoek van de Kring van Gemeentesecretarissen is een werkgroep vanuit het VTH-managersoverleg (FUMO, Provincie, Wetterskip en de gemeenten) aan de slag gegaan met de vraag: hoe kunnen we als Friese overheden personele krapte voorkomen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet? De werkgroep werkt aan concrete acties om tot (deel)oplossingen te komen.

Focus op functies

De werkgroep heeft eerst het capaciteitsvraagstuk bij de verschillende deelnemers geïnventariseerd. Daaruit bleek dat de focus moet liggen op het vinden van vaktalenten voor de functies:

❖ Milieutoezichthouder

❖ Jurist VTH/RO

❖ Vergunningverlener

Deze talenten kunnen uit de jongste doelgroep komen, maar ook zij-instromers en 55-plussers zijn een relevante doelgroep voor de werving.

 

Inspiratie over jonge doelgroep

Werken in Friesland pakt de uitdaging op en gaat in gesprek met partijen die zich specifiek richten op de jongste generatie. Dit biedt interessante mogelijkheden voor werving van jongeren die we nu niet bereiken.

 

Vervolgstappen

De werkgroep zoekt uit wat de spelregels zijn bij het uitzetten van een opdracht voor een zeer specifieke doelgroep en of een uitvraag gezamenlijk kan, of dat de organisaties dat beter apart kunnen doen. Wanneer hier nieuwe inzichten en acties uit komen voor de andere Friese overheden, lees je dat in deze nieuwsbrief. Wordt vervolgd!

 Terug naar overzicht

14 juli 2022

Deel dit: